गिलास कटरहरू

 • kinds of styles glass cutters

  शैली गिलास कटर को प्रकार

  -मोडेल कम्पास चक्कु: 0.4m-1.5m
  -लागू उद्योग: गिलास गहिरो प्रशोधन
  -सामग्री: धातु मिश्र धातु
  -सकर व्यास: 55mm/2.17″
  -उत्पादन लम्बाइ: 20cm 30cm 40cm 50cm
  -उत्पादन व्यास: 40cm/15.75″,60cm/23.62″,80cm/31.5″,100cm/39.37″